• COVID VAC-XIN MODERNA

  (Mũi Mới Spikevax), FLU SHOT (Cảm cúm), RSV (Hợp bào hô hấp). Xin vui lòng gọi @ 720-923-6892; Text @ 720-260-4269.

  Nhận hầu hết tất cả mọi loại bảo hiểm bao gồm Colorado Medicaid và Medicare Part D

  GỞI THUỐC MIỄN PHÍ CHO BẢO HIỂM MEDICAID!

   

 • broken image

  Mercy Pharmacy

  • Nhận bán đầy đủ các loại thuốc tây theo toa bác sĩ và các loại thuốc tây không cần toa bác sĩ.
  • Nhận chích ngừa cảm cúm và các loại khác...

 • broken image

  Dụng Cụ Y-Khoa

  Ngoài ra, chúng tôi có bán các loại dụng cũ y khoa:

  • Máy đo đường trong máu
  • Máy đo huyết áp
  • Dụng cụ thử thai
  • Các loại khác, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi 

 • Liên Lạc

  Nếu quý vị cần nhắn tin tới Nhà Thuốc Tây, xin vui lòng đánh vào khung dưới đây

  2200 S. Federal Blvd #3 Denver, CO 80219
  (Nằm ở góc đường Federal Blvd và Warren Ave; tầng dưới văn phòng Bác Sĩ Huệ Võ và Bác Sĩ Cường Ngô.

  Thứ hai,ba,năm,sáu 9-5; tư 9-2
  720-923-6892; Text 720-260-4269
 • Dược Sĩ

  broken image

  Bích-Vân Sandie Trương, RPh PharmD

  Bích-Vân tốt nghiệp trường University of Colorado School of Pharmacy với bằng Doctorate of Pharmacy. Từng phục vụ tại:

  • Bệnh Viện University of Colorado Hospital Outpatient Pharmacy 
  • Clinica Family Health Services 
  • Walgreens Pharmacy