• COVID VAC-XIN MODERNA, PFIZER, JOHNSON & JOHNSON

  (Mũi tăng cừơng Omicron Bivalent) &

  Trẻ em covid vac-xin (5-11 tuổi)

  Thứ Hai - Sáu 9:00-5:00,

  Không cần lấy hẹn!

  Nhận hầu hết tất cả mọi loại bảo hiểm bao gồm Colorado Medicaid và Medicare Part D

  GỞI THUỐC MIỄN PHÍ CHO BẢO HIỂM MEDICAID!

   

 • Mercy Pharmacy

  • Nhận bán đầy đủ các loại thuốc tây theo toa bác sĩ và các loại thuốc tây không cần toa bác sĩ.
  • Nhận chích ngừa cảm cúm và các loại khác...

 • Dụng Cụ Y-Khoa

  Ngoài ra, chúng tôi có bán các loại dụng cũ y khoa:

  • Máy đo đường trong máu
  • Máy đo huyết áp
  • Dụng cụ thử thai
  • Các loại khác, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi 

 • Liên Lạc

  Nếu quý vị cần nhắn tin tới Nhà Thuốc Tây, xin vui lòng đánh vào khung dưới đây

  2200 S. Federal Blvd #3 Denver, CO 80219
  (Nằm ở góc đường Federal Blvd và Warren Ave; tầng dưới văn phòng Bác Sĩ Huệ Võ và Bác Sĩ Cường Ngô.

  Thứ hai,ba,năm,sáu 9-5; tư 9-4
  720-923-6892; Text 720-260-4269
 • Dược Sĩ

  Bích-Vân Sandie Trương, RPh PharmD

  Bích-Vân tốt nghiệp trường University of Colorado School of Pharmacy với bằng Doctorate of Pharmacy. Từng phục vụ tại:

  • Bệnh Viện University of Colorado Hospital Outpatient Pharmacy 
  • Clinica Family Health Services 
  • Walgreens Pharmacy